Vipps

Betal inn medlemsavgiften til konto 1602.58.56922 eller vipps 10591. Ved medlemskap, merk betalingen med "Medlemskap" og oppgi navn på avdøde barn og ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse i kommentarfeltet. Ved støttemedlemskap, skriv "Støttemedlemskap", ditt navn, adresse og evt e-postadresse i kommentarfeltet. Kontoeiers navn blir registrert som nytt medlem/støttemedlem om du ikke oppgir noe annet.

Giroblankett

Dersom du vil bruke giroblankett, må følgende fylles ut:

  • Mottaker: Landsforeningen uventet barnedød, Ole Fladagersgt. 1a, 0353 Oslo
  • Til konto: 1602.58.56922
  • Navn på avdøde barn
  • Ditt navn og adresse