Hvert år er det rundt 200 dødfødsler i Norge. LUB jobber for å redusere antallet.