En studie fra Norge viser at gravide som under pandemien i 2009 (svineinfluensa) ble vaksinert mot influensa ikke hadde økt risiko for dødfødsel. Gravide som fikk influensasykdom hadde derimot økt risiko for dødfødsel.

Les mer om sesonginfluensa på www.fhi.no:Influensavaksine til gravide