NÅR DU TROR
at du vil skåne meg
ikke rippe opp i såret
være litt forsiktig.

Da sårer du meg
og skaper avstand.

Jeg hungrer etter ord og tegn
som viser at du forstår hva som ligger bak
mitt ytre.
Hele tiden.

Først når du viser at du forstår
kan jeg slippe gleden og latteren fram.


Av Inger Marie Aase
Fra Smerten den ubudne gjest. Tanker i en sorgprosess.
Sigma Forlag, 1994


 

- og plutselig en dag,
kommer noen inn i livet
ditt og etterlater seg små
lette fotavtrykk over
hele ditt hjerte,
og du vil aldri bli den
samme igjen…

Ukjent forfatter


 

NYE ROM

et hjerte
som elsker
lager nye rom

ingen
tar plassen
fra den
som er
elsket
fra før

Tove Houck

Farger i sorgen, Lunde, 2003.
Hentet fra Himmelbrev – dikt til lindring i sorgen, samlet av Eline L´Abée-Lund 2009.


 

VÅR FAMILIE

Vi er tre i vår familie.
Vi er fire i vår familie.
Tre og fire - på samme tid.

Vårt usynlig barn
som vi bærer med oss
uten at noen ser det...

Bare når du kjenner
vårt usynlige barn
kjenner du
vår familie.

Inger Marie Aase, fra Smerten den ubudne gjest