Sommarfuglen har vorte eit symbol, ei trøyst, eit livsinnhald, ei gnist av håp om at livet etter  kvart blir greitt å leve igjen.

Sommarfuglar i huset, i hagen, i skriveboka, på koppar og fat, i vindaugepynt og veggpynt, telyshaldarar, kosedyr, klede, drivhuspynt

– og sommarfuglar i staden for snøenglar om vinteren.

Foto: Wolfgang Hasselmann / Unsplash.com

Sommarfuglen har vorte eit symbol, ei trøyst, eit livsinnhald, ei gnist av håp om at livet etter  kvart blir greitt å leve igjen.

Sommarfuglar i huset, i hagen, i skriveboka, på koppar og fat, i vindaugepynt og veggpynt, telyshaldarar, kosedyr, klede, drivhuspynt

– og sommarfuglar i staden for snøenglar om vinteren.

Foto: Wolfgang Hasselmann / Unsplash.com

Sommarfuglen har vorte eit symbol, ei trøyst, eit livsinnhald, ei gnist av håp om at livet etter  kvart blir greitt å leve igjen.

Sommarfuglar i huset, i hagen, i skriveboka, på koppar og fat, i vindaugepynt og veggpynt, telyshaldarar, kosedyr, klede, drivhuspynt

– og sommarfuglar i staden for snøenglar om vinteren.

Foto: Wolfgang Hasselmann / Unsplash.com