Se saksliste med tilhørende saksvedlegg. (PDF, 30KB)

Deltakelse i møtet forutsetter gyldig medlemskap i LUB.

Det er én stemme pr. medlemskap. Dersom begge foreldre, besteforeldre eller tanter/onkler som inngår i medlemskapet stiller på årsmøtet, vil en være delegat og en være observatør. Det er kun delegater som har stemmerett.

Det serveres mat som en del av møtet. Av hensyn til servering er det fint om dere melder fra om deltakelse på e-post til lub.innlandet@gmail.com.

Håper flere av medlemmene blir med, her har dere muligheter til å komme med innspill til neste års aktiviteter.

Velkommen!

Martina Braaten
Fylkeslagsleder