Lørdag spiser vi middag sammen i fellesskap på Badeland Gjestegår, og det er tacobuffet som står på menyen. Dette håper vi passer fint for både liten og stor.

Vi vil også arrangere minnestund i etterkant av middagen. Vi tenner lys for barna vi har mistet, og det er hyggelig om man ønsker å ta med et bilde eller gjenstand for å minnes barna. Deltakelse er naturligvis frivillig.

Søndag den 6. får vi frokost på gjestegården, og så bærer det videre til Totenbadet. På totenbadet er det mulighet å kjøpe seg lunsj eller noe å spise og drikke på, men dette er noe den enkelte selv må koste. Det samme gjelder drikke under oppholdet på gjestegården.

Eventuelt mer info og nærmere program, samt oppmøtetidspunkt vil gis til de påmeldte i forkant av familiesamlingen.

Påmelding

Bindende påmelding til lub.innlandet@gmail.com innen 12. september.
Egenandel er på 500 kr. for voksne og 200 for barn.

i