Vi ønsker å invitere til en kreativ kveld hvor man kan male og dekorere sine egne lys.

Fylkeslaget står for utstyr og materiell, samt enkel bevertning.

Påmelding til lub.innlandet@gmail.com innen 6. mai.

Har du spørsmål, kontakt Mie Steine på tlf: 454 79 436.