Som tidligere år vil vi markere den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet og i livets begynnelse.

Dette skjer i år lørdag den 15.10.22. på Frivillighetssentralen på Hamar, Torggata 73.

Arrangementet består i år av to deler:

Kl. 15-17, for kontaktpersoner

Første del er en invitasjon til våre aktive kontaktpersoner i fylket, for at dere skal få mulighet til å møte hverandre etter flere år med pandemi og også bli kjent med nye kontaktpersoner som er kommet til og har gått kontaktpersonkurset. Vi har lagt opp til at vi i to timer deler fellesskapet og kan dekorere gravlys og steiner/steinhjerter.

Kl. 17-19.30, åpent for alle

Del to er åpent for alle og det vil bli bestilt mat og være lystenning for barna vi har mistet, samt samtaler rundt bordene.

Vi håper flere har anledning til å ta turen selv om det er i slutten av skolens høstferie.

Påmelding for både kontaktpersoner og andre til lub.innlandet@gmail.com. Noter om du/dere skal være med på del 1/del 2 eller begge. Gi beskjed om ev. matallergier.

Påmeldingsfrist er mandag 10.10.22. Ved ev. spørsmål kan dere kontakte Martina på mobil 93 69 84 56.

Med vennlig hilsen

Andrea og Martina fra fylkesstyret

Les mer om Wave of Light her.