Kjære alle medlemmer i LUB Nordland 💛

Styret i LUB Nordland inviterer til årsmøte i fylkeslaget og håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Årsmøtet blir på Zoom, mandag 19. februar kl.17:30-19:00.

Våre medlemmer har fått tilsendt link på e-post, sammen med innkallelse og saksliste, årsberetning for 2023 og årsregnskap for 2023.

Send oss e-post på lub.nordland@gmail.com eller ta kontakt med en av oss på Facebook hvis du ønsker å delta. Det er alltid fint å vite hvor mange som kommer. 
 

Vi ser frem til et nytt år med vår LUB familie og håper dere har mulighet til å delta på noen av våre arrangementer i år. Følg med på vår nettside, LUB Nordland på Facebook og Instagram for våre arrangementer 💛

Med vennlig hilsen
Styret i LUB Nordland