Velkommen til årsmøte i fylkeslaget. Vi håper på godt oppmøte!

Årsmøtet blir avholdt i LUBs hovedkontor, adressen er Ole Fladagers gate 1 a, 0353 Oslo.
 
Har du lyst til å være med i styret? Eller lurer du på hva det innebærer å ha et styreverv i LUB Oslo/Akershus? 
Da vil vi oppfordre deg til å kontakte valgkomiteen, se kontaktopplysninger under.
Alle styreverv skal velges på nytt, da alle verv er for et år av gangen. Styret skal bestå av minst tre personer, leder, kasserer og sekretær. De siste årene har det vært minst fem medlemmer i styret, og vi ønsker det skal fortsette slik for å kunne holde et bra aktivitetsnivå og fordele oppgavene godt. 
 
I styret kan man i stor grad bidra til å påvirke og forme fylkeslagets aktiviteter. Det er mulig å stille til valg fram til og med årsmøtet.

Valgkomiteen består av:
Kristina Hafredal (kristina8701@gmail.com / 450 07 646)
Lise Falang-Petterson (lise.petterson@gmail.com / 411 01 795)
Hanne Stensheim (hannestensheim@hotmail.com / 900 70 680)
 

Se saksliste under. Tilhørende saksvedlegg er sendt ut via e-post. Skulle du likevel ikke ha fått den, send gjerne en e-post til lub.oslo.akershus@gmail.com.

Deltakelse, stemmerett, etc. 

Deltakelse i møtet forutsetter gyldig medlemskap i LUB. 
Det er én stemme pr. medlemskap. Dersom begge foreldre, besteforeldre eller tanter/onkler som inngår i medlemskapet stiller på årsmøtet, vil en være delegat og en være observatør. Det er kun delegater som har stemmerett. 

For spørsmål ta gjerne kontakt på epost lub.oslo.akershus@gmail.com.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Kjersti, Elin, Christian, Hanne, Anne Siri og Ingrid

for LUB Oslo/Akershus Fylkeslag 

 

Saksliste:


1. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av forretningsorden (følger nedenfor)
c) Valg av møteleder
d) Valg av referent
e) Valg av to delegater til å undertegne protokoll

2. Årsberetning for 2022
Fylkeslagets årsberetning ligger vedlagt.

3. Årsregnskap for 2022
Fylkeslagets årsregnskap ettersendes så fort det foreligger.

4. Valg
- Valg av styre
- Valg av revisor
Forslag til kandidater ettersendes så fort det foreligger.

5. Eventuelt

6. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet.