Hei!

Før sommeren ble det arrangert trilletreff i Oslo for foreldre som har fått barn igjen etter å ha mistet. Det kan være vanskelig å snakke om tanker og følelser knyttet til tap av barn i en vanlig barselgruppe og det er godt å treffe andre i samme situasjon. Ofte sitter man med tanken om hvordan man skal glede seg over et søsken som har kommet samtidig som man har sorgen og savnet etter barnet man mistet. Gjennom LUB treffes foreldre som har mange av de samme tankene og følelsene og dette er en arena for å snakke om både det gode og det vonde, her blir man forstått.

Vi vil videreføre trilletreffene denne høsten, datoer for treff er 4. september, 26. september, 19. oktober, 10. november og 5. desember. Marthe Sandli Reutz er ansvarlig for treffene – 98078675. Vi vil videreføre trilletreffene denne høsten, datoer for treff er 4. september, 26. september, 19. oktober, 10. november og 5. desember. Marthe Sandli Reutz er ansvarlig for treffene – 98078675. Alle som er hjemme med barn eller har mulighet til å ta med seg barn er velkomne!                     

Her vil det komme mer informasjon om tid og oppmøtested for trilletreffet 10. november:)