Dette er et arrangement for voksne. Store barn som selv kan ha glede av å binde seg en krans kan være med. Men da vi er i maskinhuset til en gård, med åpne dører vil det ikke være sikkert for mindre barn. 

Det vil bli arrangert i maskinhuset hjemme på gården til styremedlem Sunniva Malmin.
Adressen er Solavegen 362, 4354 Voll.

Det blir ordnet med langbord hvor vi lager flotte kranser og det blir rom for drøs.

Pizza blir servert.

Ta med egen stol og varme klær.

LUB ordner alt vi trenger av materialer. 

Pris på det som lages avhenger av hva hver enkelt bruker av materiale, men er til kostpris.

Direkte betaling på dagen. Mulig å betale med Vipps. 

Påmelding på mail til lub.rogaland@gmail.com innen 15. november 2022.

Velkommen!