Medlemmer av Landsforeningen uventet barnedød i Rogaland fylkeslag inviteres med dette til årsmøte. Vi håper på godt oppmøte!

Påmelding: Av hensyn til servering er det fint om dere melder fra om deltakelse på e-post til lub.rogaland@gmail.com innen 09 februar 2023. (Ta gjerne kontakt etter fristen også om du har lyst til å delta!)

Deltakelse, stemmerett, etc.

Deltakelse i møtet forutsetter gyldig medlemskap i LUB.

Det er én stemme pr. medlemskap. Dersom begge foreldre, besteforeldre eller tanter/onkler som inngår i medlemskapet stiller på årsmøtet, vil en være delegat og en være observatør. Det er kun delegater som har stemmerett.

Se saksliste under. Tilhørende saksvedlegg er sendt alle medlemmer på e-post.

Velkommen!

Anbjørg Marie Aarsheim
Fylkeslagsleder

Saksliste årsmøte 2023:

1. Konstituering
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av forretningsorden (følger nedenfor)
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokoll
   
2. Årsberetning for 2022

Fylkeslagets årsberetning ettersendes.

3. Årsregnskap for 2022

Fylkeslagets årsregnskap ettersendes.

4. Valg
 
 • Valg av styre.
 • Valg av revisor
   
5. Aktivitetsplaner i 2023
 
6. Eventuelt
 
7. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet.

 

Forretningsorden
 1. Registrering av deltakere og opptelling av antall stemmeberettigede
 2. Årsmøte velger møteleder, referent og to deltakere til å undertegne protokollen
 3. Delegater og observatører har anledning til å fremme forslag. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
 4. Bare delegater har stemmerett
 5. Vedtak gjøres med simpelt flertall

Både møteleder og delegater kan fremme forslag om strek eller endring av taletiden