Påmelding: Av hensyn til servering er det fint om dere melder fra om deltakelse på e-post til lub.rogaland@gmail.com innen 17. februar. 

Deltakelse, stemmerett, etc.

Deltakelse i møtet forutsetter gyldig medlemskap i LUB.

Det er én stemme pr. medlemskap. Dersom begge foreldre, besteforeldre eller tanter/onkler som inngår i medlemskapet stiller på årsmøtet, vil en være delegat og en være observatør. Det er kun delegater som har stemmerett.

Se saksliste under. Tilhørende saksvedlegg er sendt alle medlemmer på e-post.

Velkommen!

Anbjørg Marie Aarsheim
Fylkeslagsleder

Saksliste årsmøte 2024:

1. Konstituering
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av forretningsorden (følger nedenfor)
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokoll
   
2. Årsberetning for 2023

Fylkeslagets årsberetning er sendt alle medlemmer på e-post.

3. Årsregnskap for 2023

Fylkeslagets årsregnskaper ikke ferdig, men blir utdelt og gjennomgått på årsmøtet. De som ikke kan delta kan be om å få årsregnskap ettersendt.

4. Valg
 
 • Valg av styre.

  På valg i 2024:
  Leder: Forslag til leder, Anbjørg M. Aarsheim 1 år.
  Styremedlem: Forslag til fortsettelse  Sigve Halvorsen, Johan Kristian Berntsen, Arild Aanestad og Randi Halvorsen. Alle for 2 år.

  Om noen skulle ønske å stille på valg, evt høre litt mer om hva vi arbeider med send en melding på lub.rogaland@gmail.com.

 • Valg av revisor
  Jonas Waldeland
5. Aktivitetsplaner i 2024
 
6. Eventuelt
 
7. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet.

 

Forretningsorden
 1. Registrering av deltakere og opptelling av antall stemmeberettigede
 2. Årsmøte velger møteleder, referent og to deltakere til å undertegne protokollen
 3. Delegater og observatører har anledning til å fremme forslag. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
 4. Bare delegater har stemmerett
 5. Vedtak gjøres med simpelt flertall
 6. Både møteleder og delegater kan fremme forslag om strek eller endring av taletiden