!5. oktober er den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet og i livets begynnelse. En bølge av lys går rundt kloden når lys tennes i alle tidssoner kl. 19:00.

LUB Rogaland markerer dette i kirkestuen i Kampen kirke, Seehusensgate 47, 4024 Stavanger. God parkering utenfor.

Vi starter kl. 18:00 med litt mat og drøs, og så tenner vi lys kl. 19:00.

Dette er et familievennlig arrangement som også er åpent for ikke-medlemmer.

Vi ber om påmelding innen 11. oktober til lub.rogaland@gmail.com. Skulle du ha lyst til å komme, men kjenner ingen andre som skal, meld oss gjerne om dette så vil vi ta imot deg og hjelpe deg godt til rette. Tilbakemelidng kan gis på lub.rogaland@gmail.com.

Velkommen!

Hilsen styret i LUB Rogaland