Medlemmer av Landsforeningen uventet barnedød i Troms og Finnmark fylkeslag inviteres med dette til årsmøte.  

Ved deltakelse eller verv, vil man kunne påvirke hva som skal foregå i fylkeslaget. 

Vi håper på godt oppmøte! 

Se saksliste under.  

Deltakelse, stemmerett, etc. 

Deltakelse i møtet forutsetter gyldig medlemskap i LUB. 

Det er én stemme pr. medlemskap. Dersom begge foreldre, besteforeldre eller tanter/onkler som inngår i medlemskapet stiller på årsmøtet, vil en være delegat og en være observatør. Det er kun delegater som har stemmerett. 

Velkommen! 

Marit Vasskog 
Fylkeslagsleder

Saksliste årsmøte 2023:

1. Konstituering
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av forretningsorden (følger nedenfor)
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to delegater til å undertegne protokoll
   
2. Årsberetning for 2022

Fylkeslagets årsberetning ettersendes.

3. Årsregnskap for 2022

Fylkeslagets årsregnskap ettersendes.

4. Valg
 
 • Valg av styre.
 • Valg av revisor
   
5. Aktivitetsplaner i 2023
 
6. Eventuelt
 
7. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet.

 

Forretningsorden
 1. Registrering av deltakere og opptelling av antall stemmeberettigede
 2. Årsmøte velger møteleder, referent og to deltakere til å undertegne protokollen
 3. Delegater og observatører har anledning til å fremme forslag. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt.
 4. Bare delegater har stemmerett
 5. Vedtak gjøres med simpelt flertall

Både møteleder og delegater kan fremme forslag om strek eller endring av taletiden