Tid: 21.Februar,2024  kl 18:30
Sted: Manufakturhuset, Peter Motzfeldsgate 2 - Peisestuen.

Medlemmer av Landsforeningen uventet barnedød i Vestland fylkeslag inviteres med dette til årsmøte. Vi håper på et godt oppmøte! 
Av hensyn til servering er det fint om dere melder fra om deltakelse på e-post til lubvestland@gmail.com innen 16.Feb.

Innspill skal være styret i hende innen 16.Feb 2023 for å kunne behandles. 
Innspill sendes til
lubvestland@gmail.com

 

Velkommen!