Møteplassen i LUB Vestland er en uformell møteplass for foreldre som har opplevd å miste barn kan møtes i det trygge rom. Den ledes av styremedlem som også er likepersoner i LUB. Det vil si at vi har gjennomgått kurs i sørgstøtte og likepersonstøtte.

Vi ønsker å skape en åpen atmosfære med lav terskel og stor takhøyde.

Vi bestiller lett bevertning til bordet og har bord i skjermet omgivelser i lokalet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål på lubvestland@gmail.com

Velkommen til alle dere "gamle" og nye.

Vel møtt.

Se også vår Facebookside