LUBs årsmøte utvides denne gangen til å være en samling for frivillige ressurspersoner. Både tillitsvalgte i fylkeslag og kontaktpersoner inviteres til å delta sammen med landsstyre og stab. 

Vi er glade for å kunne tilby frivillige denne muligheten til å treffe andre med engasjement i LUB!

Hva kan du vente?

Vi ønsker med denne samlingen å legge til rette for læring og idé- og erfaringsutveksling blant frivillige, med mål om å styrke LUBs frivillighetsarbeid. Dette kan bidra til videreutvikling av lokale tilbud til våre medlemmer og familier som har mistet barn.

Ved å invitere både tillitsvalgte og kontaktpersoner legger vi til rette for at våre frivillige kan bli bedre kjent med hverandre og diskutere hva man kan samarbeide om. Vi håper dere vil returnere hjem både inspirerte og motiverte!

Sted og tid

Vi har valgt å legge arrangementet til hotellet Park Inn by Radisson Oslo Airport West ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette gjør det enkelt og raskt å komme seg til og fra, uansett hvor i landet deltakerne kommer fra og hvilket transportmiddel dere bruker.

Arrangementet begynner fredag med felles middag ca. kl. 20:30. Selve programmet begynner lørdag kl. 0900 og vi avslutter senest kl. 15:00 på søndag. Ta hensyn til dette ved reisebestilling.

Deltakelse fra både tillitsvalgte og kontaktpersoner

Vi ønsker at hvert fylkeslag stiller med minimum tre styremedlemmer, men gjerne flere om mulig. Bruk muligheten til å dra sammen på et inspirerende LUB-arrangement!

Vi ønsker også at LUBs kontaktpersoner deltar. Mange kontaktpersoner arbeider mye alene. Bruk denne muligheten til å treffe andre i LUB for erfaringsutveksling og diskusjoner om hvordan vi kan styrke vårt sorgstøttetilbud til familier. Vi har alt å vinne på dialog og samarbeid mellom tillitsvalgte og kontaktpersoner! 

Årsmøte en del av programmet

Årsmøtet vil være en integrert del av denne samlingen for frivillige ressurspersoner. Det følger av vedtektene at årsmøtet skal behandle foreningens årsberetning, årsregnskap, mål- og tiltaksplan og budsjett, samt velge revisor. Se for øvrig § 4 og § 7.4 i vedtektene.

Hvert fylkeslag plikter å stille med én representant (delegat) som har stemmerett i disse sakene. Normalt vil dette være fylkeslagsleder. Hvis vedkommende samtidig er i landsstyret, må fylkeslaget velge et annet styremedlem til å være delegat.

Alle øvrige deltakere vil være observatører under behandling av årsmøtesakene. Dette vil ta ca. 2,5 timer og  er en fin anledning til å bli bedre kjent med LUBs virksomhet og planer.

Program for helgen

Foruten obligatoriske årsmøtesaker, blir det programposter med fokus på læring, erfaringsutveksling, inspirasjon og motivasjon. Vi vil også vurdere å ha parallelle sesjoner med programposter spesielt tilpasset ulike frivillighetsverv. Detaljer kommer vi tilbake til.

Det å treffe andre frivillige er verdifullt i seg selv. Det blir gitt rom for sosial omgang og uformelle samtaler. 

Praktisk informasjon

LUB dekker opphold og reise (billigst mulig). Hver enkelt bestiller sine egne fly- eller togbilletter, enten ved å legge ut selv eller ved å benytte reisebyrået Berg-Hansen, som LUB har avtale med.  Se dekning av reise ved LUB-arrangementer.

Program, sakspapirer og praktiske opplysninger for arrangementet sendes påmeldte deltagere og fylkeslag senest 19. mai. Spørsmål for øvrig kan rettes til hovedkontoret.
 

Påmelding årsmøte og samling for ressurspersoner

Jeg stiller som
 
 
 
 
Ankomsttidspunkt
 
 

Hotellrom
 

Samtykke til fotografering