Det digitale skrivekurset er et rom for sorbearbeiding og likepersonstøtte bare for menn. Her settes ulike temaer i fokus gjennom varierte skriveoppgaver slik at man kan bearbeide vanskelige følelser og lære å leve best mulig med sitt tap og de konsekvensene dette har. Det kan kjennes godt å få utvekslet erfaringer med å skulle omdefinere sin fremtid med andre likesinnede.

Dette er det andre skrivekurset vi tilbyr til papper. Kurset ledes av psykologen Olga Lehmann  og går over seks kvelder à to timer (16., 23. og 30. januar, og 6., 13. og 20. februar 2023). Det vil bli både undervisning, øvelser individuelt og i gruppe, spørsmål og svar-muligheter og hjemmeoppgaver. Vi samles via Zoom, og kurslederen kan følge opp den enkelte gjennom chatterom. I tillegg vil deltakerne få individuell veiledning på tekster og to timer med en terapeut ved Institutt for psykologisk rådgivning. Kurset er støttet av Stiftelsen Dam.

Det er plass til 10 deltakere. Dersom det er flere påmeldte, vil deltakerne velges ut etter følgende kriterier (skjønn vil brukes, svar avgitt i påmeldingsskjemaet vil tas med i denne vurderingen):

  • Må ha gått 2-3 måneder siden du mistet barnet ditt (nødvendig for å kunne gjennomføre flere av oppgavene og få utbytte av kurset)
  • Savner tilbud om hjelp (profesjonell hjelp og/eller likepersonstøtte som sorggruppe/kontaktperson)
  • Spesielt behov, sterk motivasjon
  • ikke fått/mistet hjelpetilbud pga pandemien
  • Førstemann til mølla 

Alle påmeldte vil få en telefon fra kursleder Olga Lehmann som en forberedelse på kurset.

Gode erfaringer med tidligere kurs

I 2020 og og 2021 har LUB arrangert flere digitale skrivekurs der nesten 50 mødre har deltatt. Forskningsresultatene fra disse skrivekursene viser at deltakerne opplevde både det å skrive og det å høre til i en gruppe av likepersoner som en stor hjelp og støtte for å bearbeide vanskelige følelser og tanker rundt tapet, i tillegg til å få skape en tilknytning med det døde barnet.

En av deltakerne var Oda Myklebust, som mistet sin lille Kristine i februar 2020:

– Jeg var veldig opptatt av at det at jeg hadde mistet Kristine, ikke skulle bli en stor del av min identitet, men så er det jo det like fullt. Men hvem vil jeg være i fremtiden? Gjennom skriveoppgavene fikk jeg hjelp til å bli klar over hva jeg tenkte og jeg opparbeidet meg evnen til å gi meg selv litt medfølelse. Å lese høyt det jeg selv hadde skrevet forsterket effekten, det var veldig godt å høre. Det hjalp meg med å bygge meg selv opp igjen.

Les mer om erfaringene med de digitale skrivekursene her

De tre tidligere online skrivekursene har vært del av et forskningsprosjekt, støttet av både Stiftelsen Dam og LUBs forsknignsfond. Resultatene fra prosjektet er publisert på Frontiers in Psychology, open access: Experiences of Norwegian Mothers Attending an Online Course of Therapeutic Writing After the Unexpected Loss of a Child

i

Påmelding digitalt skrivekurs for fedre

Hvordan døde barnet/barna
 
 
 
 
 
Har du erfaring med at det å skrive oppleves som terapi/hjelpsomt for deg?
 
Som deltaker på kurset vil du få tilbud om to gratis timer (a 45 minutter) hos en terapeut fra IPR. Er du interessert i det? Vi anbefaler dette for å få fullt utbytte av kurset.
 
 
Kryss av hvis følgende setninger stemmer for deg
 
Mottar du terapi eller profesjonell hjelp nå?
 
Har du tidligere mottatt terapi eller annen profesjonell hjelp fra psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionom, diakon, prest, fastlege eller andre etter at du mistet barnet ditt?
 
Har du mottatt eller mottar du likepersonstøtte (støtte fra andre med lignende opplevelse)?
 
Har du mistet eller ikke fått tilbud om hjelp etter at barnet døde grunnet pandemeien?
 
Hva har vært vanskelig/krevende/plagsomt for deg siden barnet døde? Flere kryss mulig