Etter at vi mistet Lars, ønsker vi å hjelpe andre i samme situasjon. Den digitale sorggruppa var viktig for oss, men vi savnet å kunne møtes! Derfor vil vi igjen invitere til en LUB-helg på fjellstugu vår.

fagerhem

Hvert år arrangerer LUB flere digitale sorggrupper for foreldre som nylig har mistet barn. Selv om de fleste synes det er godt å få være del av et digitalt fellesskap med andre i lignende situasjon, savner mange å kunne møtes fysisk. Nå inviteres deltakerne og lederne for alle disse gruppene til samling 8.-10. september på Fagerheim. Denne helgen er barnefri. 

Dette er andre gang vi arrangerer denne helgen. Les om den fine helgen vi hadde i fjor her. (PDF, 175KB)

Program

Vi møtes fredag ettermiddag/kveld og reiser hjem søndag. Det blir både ro og hvile, fjellturer og andre uteaktiviteter i tillegg til felleskap og gode samtaler. Mer info om programmet kommer.

Hvem er denne helgen for?

Deltakere i digitale sorggrupper i 2022 og 2023 blir prioritert. Dersom du ikke har deltatt i digital sorggruppe, eller har deltatt på denne samlingen tidligere, vil du bli satt på venteliste, og kan få tildelt plass ved ledig kapasitet.

Pris

Reise og opphold blir dekket, mot en egenandel på kr. 600 pr. person. Egenandel for kontaktpersoner er på kr. 300.

Påfyll for kropp og sjel

Målet med denne helgen er å styrke opplevelsen av fellesskap og knytte sterkere nettverk både innad i de enkelte sorggruppene og på tvers av gruppene. Vi håper det blir et treff som kan gi ro og hvile, energi gjennom fysisk aktivitet, morsomme opplevelser og en sterk opplevelse av et støttende fellesskap.

Hvordan komme seg til Fagerheim fjellstue?

Fagerheim Fjellstugu ligger ved RV7 på Hardangervidda. Du kan kjøre bil eller ta toget til Haugastøl. Du kan også komme hit med buss, eller tog og buss. 

Bil: Dersom du kjører bil, kan du plotte inn adressen på GPS: Hardangervidda 53,3595 Haugastøl. Fra Oslo tar det ca 4 timer, fra Bergen 3,5 timer.

Buss 991: Bussen stopper på signal i avkjørselen til Fagerhem, ca midt imellom Haugastøl og Halne). Dette er en sommerrute, som går fra 1/5-1/10. 

Tog: Dersom du tar toget, går du av på Haugastøl. Fra Haugastøl er det ca. 10 min med bil til fjellstua.

Kommer du med buss eller tog og trenger skyss fra Haugastøl? Det er ca. 10 minutter fra Haugastøl til Fagerheim. Send oss en mail med tidspunkt for når du er på Haugastøl på fredagen så skal vi ordne med skyss.

Velkommen til felleskap til fjells!

Påmelding helgesamling på Fagerheim fjellstugu 8.-10. september 2023

Avkrysning gruppedeltaker eller gruppeleder
 
Kryss av på om du er gruppedeltaker eller leder
Valg av rom
 
 
 
Kryss av for hvilken romtype som er aktuelt (du kan krysse av for flere).
Samtykke til fotografering