Mange kvinner som blir gravide igjen kjenner på sterk bekymring, sorgen er fortsatt der, Kanskje har hun fått fødselsangst eller har hun med seg traumer fra forrige fødsel som kompliserer svangerskapet? Hvordan oppleves det å være gravide igjen og hva trenger kvinner som bærer på angst, bekymring og kanskje traumer fra tidligere fødselserfaringer?

Med Thorbjørn Brook Steen, overlege på fødeavdelingen på OUS og Elin Mortensen, mamma som har mistet sitt andre barn og fått ett barn til etterpå.

elin mortensen
Elin Mortensen mistet sitt andre barn og fått ett barn til etterpå.

På Zoom: kl. 1930-2100

Webinarer påmelding (Kopi)

Jeg er