På vegne av landsstyret inviteres medlemmer til å delta på landsmøtet i Kristiansand 1.-3. april 2022 med Agder fylkeslag som vertskap.

Alle som ønsker å delta må melde seg på senest onsdag 23. februar. Deltakelse forutsetter at kontingenten for 2022 er betalt.

i

Rammer for landsmøtehelgen

  • Fredag 1. april: Formøte/miniseminar kl. 16. Felles middag på kvelden.
  • Lørdag 2. april: Landsmøtet starter kl. 09.00. Felles middag på kvelden.
  • Søndag 3. april: Landsmøtet avsluttes ca. kl 14.00.

Ettersom de fleste deltakerne uansett må ankomme fredag 1. april, vi vi arrangere et formøte eller miniseminar på fredag med oppstart kl. 16.00. Mer informasjon kommer. Det blir felles middag kl. 20.00 på fredag.

Sentrale saker på landsmøtet er årsberetning, årsregnskap, mål- og tiltaksplan, budsjett og valg til landsstyre og valgkomité. Eventuelle innkomne forslag må også behandles. I tillegg blir det programposter som er relevante for LUBs fylkeslag og frivillige. Vi vil legge til rette for erfaringsutveksling mellom fylkeslagene og deltakerne. I løpet av helgen vil det også bli en minnestund.

Forslag om saker til behandling

Medlemmer og fylkeslag kan fremme forslag om saker til behandling på landsmøtet. Fristen for innsending av forslag er fredag 11. februar. Forslag sendes pr. e-post til landsstyret v/hovedkontoret (post@lub.no).

Utdeling av frivillighetsprisen ”et hjerte av gull”

I LUB finnes det mange engasjerte mennesker. Med prisen «Et hjerte av gull» ønsker vi å hedre en frivillig som kan vise til bemerkelsesverdig innsats i LUB. Dersom du eller fylkeslaget ønsker å foreslå en kandidat må dette gjøres senest tirsdag 1. mars. Se Statutter LUBs frivillighetspris (PDF, 78KB)

Valg til landsstyret

På landsmøtet skal nytt landsstyre velges (fem styremedlemmer og to varamedlemmer). Forslag på kandidater formidles direkte til valgkomiteen:

Delta som delegat eller observatør?

Fylkeslagene får informasjon om hvor mange delegater hvert fylkeslag kan stille med. Ta kontakt med ditt fylkeslag om du ønsker å delta som delegat. Én kontaktperson fra fylker uten fylkeslag kan stille som delegat. Dette gjelder kun Buskerud. Øvrige deltakere får observatørstatus.

Priser

Delegater: LUB dekker reise og opphold. Unntak: enkeltromstillegg på kr. 300,- pr. døgn.

Observatører må bekoste reise- og oppholdsutgiftene selv, alternativt kan fylkeslaget dekke hele eller deler av dette. Ta kontakt med ditt fylkeslag for å avklare om dette kan være aktuelt.

Prisene for kost og losji (for observatører) er:

Helpensjon fredag til søndag: kr. 2400,- i dobbeltrom og kr. 3000,- i enkeltrom.

For ikke-boende observatører koster middag kr. 425,- for henholdsvis fredag og lørdag og dagpakker koster kr. 550,- pr. dag (inkl. lunsj, kaffe/te og pausebuffet).

LUB sender ut faktura i etterkant av landsmøtet.

Reisebestilling for delegater

LUB dekker reiseutgiftene forutsatt at hele reisen foregår på billigst mulig måte. Se LUBs Retningslinjer for bestilling av reiser og dekning av reiseutgifter (PDF, 158KB).

Hver enkelt bestiller sine egne fly- eller togbilletter, enten ved å legge ut selv eller ved å benytte reisebyrået Berg-Hansen, som LUB har avtale med. Se dokumentet Retningslinjer for bestilling av reiser og dekning av reiseutgifter over for fremgangsmåte. Husk at tidlig bestilling ofte gir lavere priser, så ikke drøy med å bestille.

Ta hensyn til programtidene for landsmøtehelgen ved bestilling av flybilletter. Reisetiden for flybuss mellom Kristiansand sentrum og Kristiansand Lufthavn er ca. 25 minutter.

Velkommen til Kristiansand!

Deltakelse på årets landsmøte gir deg innsikt og innflytelse på foreningens virksomhet. Det blir rikelig anledning til å diskutere og utveksle erfaringer, og det er også en sosial begivenhet der man kan treffe andre med et sterkt engasjement. En landsmøtehelg oppleves gjerne både inspirerende og motiverende. Ta derfor turen til Kristiansand!

Spørsmål? Ta kontakt med hovedkontoret.

PS! Program, sakspapirer og praktiske opplysninger sendes påmeldte deltagere og alle fylkeslag senest 18. mars.

Jeg stiller som
 
 

LUB dekker reise og opphold for delegater (unntak: enkeltromstillegg).

Ankomsttidspunkt
 
 

For dere som vil bo på hotellet med full pensjon
 
For dere som vil bo privat
 
 
 

Samtykke til fotografering