LUBs årsmøte utvides denne gangen til å bli en motivasjonshelg for frivillige ressurspersoner. Både tillitsvalgte i fylkeslag og kontaktpersoner inviteres til å delta sammen med landsstyre og stab. 

Vi er glade for å kunne tilby frivillige denne muligheten til å treffe andre med engasjement i LUB og få nytt påfyll og inspirasjon i sitt viktige frivillige arbeid!

Påmeldingsfristen er gått ut, men ta kontakt på post@lub.no så er det mulig du kan få en plass.

Hva kan du vente?

Vi ønsker denne helgen å legge til rette for læring og idé- og erfaringsutveksling blant frivillige, og gi nytt påfyll av kunnskap og inspirasjon med mål om å styrke LUBs frivillighetsarbeid. Dette kan bidra til videreutvikling av lokale tilbud til våre medlemmer og familier som har mistet barn.

Ved å invitere både tillitsvalgte og kontaktpersoner legger vi til rette for at våre frivillige kan bli bedre kjent med hverandre og diskutere hva man kan samarbeide om. Vi håper dere vil returnere hjem både inspirerte og motiverte!

Sted og tid

Vi har valgt å legge arrangementet til hotellet Park Inn by Radisson Oslo Airport West ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette gjør det enkelt og raskt å komme seg til og fra, uansett hvor i landet deltakerne kommer fra og hvilket transportmiddel dere bruker.

Arrangementet begynner fredag med felles middag ca. kl. 20:30. Selve programmet begynner lørdag kl. 09:00 og vi avslutter senest kl. 15:00 på søndag. Ta hensyn til dette ved reisebestilling.

Deltakelse fra både tillitsvalgte og kontaktpersoner

Vi ønsker at hvert fylkeslag stiller med minimum tre styremedlemmer, men gjerne flere om mulig. Bruk muligheten til å dra sammen på et inspirerende LUB-arrangement!

Vi ønsker også at LUBs kontaktpersoner deltar. Mange kontaktpersoner arbeider mye alene. Bruk denne muligheten til å treffe andre i LUB for erfaringsutveksling og diskusjoner om hvordan vi kan styrke vårt sorgstøttetilbud til familier. 

Program for helgen

Lørdagen starter med årsmøtet. Dette vil ta ca. 2,5 timer og er en fin anledning til å bli bedre kjent med LUBs virksomhet og planer. Deretter blir det fokus på læring, erfaringsutveksling, inspirasjon og motivasjon. Blant annet blir det to spennende foredrag i løpet av helgen:

Portrett Sunniva Gylver
Sunniva Gylver_Foto (c)Hacienda Film Differ Media

Sunniva Gylver: Midt i alt som er, om kjærlighet, håp og eksistensiell beredskap.

Hva driver oss og bærer oss når vi møter sorg og kriser, og hvordan kan vi bli bedre i å møte egen og andres sorg?  

Sunniva Gylver er prest, forfatter og treningsintruktør. Hun mistet sin lillesøster som 16- åring og sinn mann i kreft sommeren 2021.

I 2022 ga hun ut boken Midt i alt som er - en fortelling om kjærlighet, sorg og eksistensiell beredskap.

Portrett Aksel Sinding

Foredrag med psykolog Aksel Inge Sinding

Aksel Inge Sinding (f. 1986) er psykolog med spesialisering i emosjonsfokusert terapi og emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre. Han jobber ved Institutt for psykologisk rådgivning, med individualterapi, foreldreveiledning og veiledning av psykologer. Han har vært terapeut for flere LUB-medlemmer gjennom prosjektene med digitale terapeutiske skrivekurs i 2020-2021. Ved siden av klinisk arbeid har han i en årrekke drevet folkeopplysning om følelsenes betydning for vår psykiske helse, blant annet gjennom bøkene Sa jeg noe feil? (2023), Selvkritisk - et møte med din indre kritiker (2023) og Klok på følelser (2018), følelseskompasset.no, artikler, podkaster, kurs og foredrag.


Vi vil også vurdere å ha parallelle sesjoner med programposter spesielt tilpasset ulike frivillighetsverv. Detaljer kommer vi tilbake til.

Det å treffe andre frivillige er verdifullt i seg selv. Det blir rom for sosial omgang og uformelle samtaler. 

Årsmøtet

Årsmøtet vil være en integrert del av denne samlingen for frivillige ressurspersoner. Det følger av vedtektene at årsmøtet skal behandle foreningens årsberetning, årsregnskap, mål- og tiltaksplan og budsjett, samt velge revisor. Se for øvrig § 4 og § 7.4 i vedtektene.

Hvert fylkeslag plikter å stille med én representant (delegat) som har stemmerett i disse sakene. Normalt vil dette være fylkeslagsleder. Hvis vedkommende samtidig er i landsstyret, må fylkeslaget velge et annet styremedlem til å være delegat.

Alle øvrige deltakere vil være observatører under behandling av årsmøtesakene.

Praktisk informasjon

LUB dekker opphold og reise (billigst mulig). Hver enkelt bestiller sine egne fly- eller togbilletter, enten ved å legge ut selv eller ved å benytte reisebyrået Berg-Hansen, som LUB har avtale med.  Se dekning av reise ved LUB-arrangementer.

Program, sakspapirer og praktiske opplysninger for arrangementet sendes påmeldte deltagere og fylkeslag senest 19. mai. Spørsmål for øvrig kan rettes til hovedkontoret.