I tre år har LUB tilbudt digitale skrivekurs som en hjelp i sorgen. Gjennom ulike skriveøvelser og fellesskap med andre i lignende situasjon har rundt 50 foreldre som har mistet barn jobbet med vanskelige følelser og tanker. Mange gir tilbakemelding på at dette har vært en god og hjelpsom måte å jobbe med sorgen sin på. Basert på erfaringene fra tre kurs for mødre og to kurs for fedre utarbeider vi nå en arbeidsbok om skriving som selvhjelpsmetode ved sorg.

Nå vil vi integrere dette i LUBs generelle sorgstøttetilbud. Derfor inviterer vi inntil 12 kontaktpersoner/likepersoner i LUB (eller som vil bli kontaktperson) til å delta på et digitalt kurs om hvordan bruke skriving som et verktøy i frivillig sorgstøttearbeid. Gjennom to samlinger på Zoom i juni og to samlinger i august/september håper vi å bidra til at dette kan bli en viktig del av LUBs sorgstøttetilbud til alle som mister barn.

Kursleder er psykolog Olga Lehmann.

Kurset er tredelt og vil gi innføring i:

  • hvordan det å skrive bidrar til å bearbeide vanskelige følelser som sinne, skam, tristhet, skyld, frykt etc. (psykoedukasjon),
  • egentrening i å bruke skriveoppgaver
  • veiledning i hvordan du som kontaktperson eller kommende kontaktperson i LUB kan bruke skriveoppgaver som sorgstøtte i møte med nye rammede foreldre. 

Som kursdeltaker vil du få:

  • arbeidsboken der skriveoppgavene beskrives med veiledning i hvordan de kan brukes.
  • tre enkle instruksjonsfilmer med informasjon (psykoedukasjon), veiledning og eksempler på oppgaver.
     

Hvem kan delta?