Som kontaktperson i LUB møter du foreldre og familier i sorg. På kurs i likepersonstøtte lærer du Å SE, Å STØTTE, Å STYRKE. Hvordan gjør du det i praksis? Hvordan er du en god samtalepartner for foreldre eller besteforeldre som har mistet barn? Hvilke utfordringer har du, enten det er i en-til en-samtale eller som gruppeleder? 

Alle ressurspersoner i LUB drives av et engasjement, enten det er å gi tilbake eller være den støtten man selv ikke opplevde å få. Dere har tråkket opp stien, dere er håpsbærere, dere viser at det går an å leve videre.

Torsdag 16. februar kl. 20-21.30 inviterer vi til webinar for kontaktpersoner. To erfarne kontaktpersoner innleder, før vi sammen kan utveksle erfaringer, gi og få innspill og skape videre motivasjon og engasjement for rollen som kontaktperson i LUB.

Meld deg på

Skriv svaret på regnestykket (for å bekrefte at du ikke er en robot)