Hvordan gå julen i møte når du har mistet en nær person? Mange som er i sorg, gruer seg til jul og er bekymret for hvordan det skal bli. Hvordan er det å forberede og feire jul når du har mistet en viktig person i livet ditt? Og hva med overgangen til et nytt år?

Sorgstøttealliansen, et nettverk av fagmiljøer og organisasjoner for etterlatte familier, inviterer til webinar med klinisk sosionom Knut Andersen fra høyskolen VID og to etterlatte i samtale om det å gå julen i møte med sorg og savn. De to etterlatte er en mamma som mistet sin yngste sønn i selvmord i 2017 og en pappa som mistet sin 14 år gamle gutt i en ulykke i 2014. Temaer de vil snakke om er det å forberede seg til jul, selve julefeiringen og nyttår. Hvordan kan du best håndtere det? Hva er det viktig å forberede seg på? Hvordan klare å være i både det fine og i det vonde samtidig?

Det blir ikke gjort opptak.

PÅMELDING IKKE NØDVENDIG

Vi møtes på Zoom.
Delta via denne linken:
https://us06web.zoom.us/j/82110394754?pwd=8CSjYabluHu3rWXjF4hedXAMiw2p9K.1

Om du deltar via nettbrett eller telefon:
Meeting ID: 821 1039 4754
Passcode: 825736

Program: 
Kl 1845: Møterommet åpnes
Kl 1900: Webinaret starter
Innledning ved klinisk sosionom og høyskolelektor ved VID Knut Andersen.

Samtale mellom Knut og to etterlatte med ulike tapserfaring
1940-1950: Pause 
1950: Samtalen fortsetter - invitasjon til spørsmål og kommentarer
2030: Webinar slutt

Det blir anledning til å stille spørsmål. Vi vil også ta i bruk Mentimeter for å stille noen få spørsmål underveis. Dette er frivillig, dersom du vil svare på spørsmålene, så er dette helt anonymt. Vi vil forklare dere hvordan det fungerer underveis i webinaret. Dere trenger altså ikke å laste ned noe på forhånd. (Det kan være lurt å delta via Zoom på nettbrett eller pc, slik at man kan bruke smarttelefonen til å svare på Mentimeter).

Arrangør er Sorgstøttealliansen i Norge, et nettverk av fagmiljøer, organisasjoner og foreninger som arbeider med sorg og støtte etter et dødsfall i

Velkommen!