Du trenger ikke melde deg på lenger, delta ved å bruke linken nede på siden. Velkommen!

Siden våren 2020 har LUB i samarbeid med Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) utviklet og arrangert flere digitale terapeutiske skrivekurs for foreldre som har mistet barn.

Skriving har vært god terapi for meg, sier Oda Myklebust, som har deltatt på kurset.

Møt Oda og kursleder Olga Lehmann på webinaret og hør mer om hvordan skriving kan være et godt redskap i møte med og for sørgende.

Robert Neimeyer som er en av verdens fremste sorgeksperter, vil ha en kort introduksjon om sorg og kreative intervensjoner (på engelsk). Han har vært veileder for prosjektet.

Prosjektleder og psykolog Olga Lehmann, som har ledet kursene, vil fortelle om kursets innhold og hvordan de har jobbet med ulike sorgtemaer og vanskelige følelser.

Hun vil også presentere hva forskningen på disse kursene har funnet og vise frem noen teknikker de har brukt (på norsk/engelsk).

Sist, men ikke minst, vil noen av kursdeltakerne dele erfaringer fra kurset og lese noen av sine tekster (på norsk). Det blir også tid til spørsmål og kommentarer, som dere gjerne kan stille på norsk!

Målgruppe: Etterlatte etter barnedød eller andre betydningsfulle tap, likepersoner og fagpersoner som møter mennesker i sorg.


Foredragsholdere

Portrettfoto av Robert Neimeyer

Robert Neimeyer, professor i psykologi ved University of Memphis og leder for Portland Institute for Loss and Transition.

Portrettfoto av Olga Lehmann

Olga Lehmann, psykolog og PhD, Institutt for Psykologisk Rådgivning.

To kursdeltagere

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og LUB Forskningsfond.  

Her er lenken til webinaret som avholdes på den digitale plattformen Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/82420553128?pwd=cmE4SkFEOVFuMGsyK0tPbHFBNXBRZz09

Fra mobiltelefon eller nettbrett trenger du ID nr og passord:
Meeting ID: 824 2055 3128
Passcode: 596860

Webinaret vil i hovedsak foregå på engelsk, men eventuelle spørsmål kan stilles på norsk.

Program:

Kl 1815: Møterommet åpnes

Kl 1830: Welcome ved Trine Giving Kalstad, LUB

Kl 1835:  Understanding the process of grief ved professor Robert Neimeyer

Kl 1905: Break

KL 1915: Online writing course, the structure of and results from the course  ved psykolog og forsker Olga Lehmann

KL 1950: Break

Kl 2000: How was it to take part in this online therapeutic writing cours? A dialog between Oda Myklebust, Magda Hognestad, Olga Lehmann og Robert Neimeyer.

Kl  2045: Ouestions

Kl 2100: The end

Viktig info om programmet:

Om gjennomføringen:
Du velger selv om du ønsker å ha kamera på eller ikke. Begge deler er helt ok. Angående mikrofon ber vi om at denne er avslått for å unngå bakgrunnsstøy. Bruk chatten til å stille spørsmål.

Informasjon vedrørende personvern:
Ved å klikke på linken/bli med på webinaret, samtykker du til taushetsplikt knyttet til det andre deltakere deler i webinaret. 
Vi vil også gjøre oppmerksom på at det ikke er lov å ta bilder, gjøre videoopptak eller lydopptak av webinaret.