Siden våren 2020 har LUB i samarbeid med Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) utviklet og arrangert flere digitale terapeutiske skrivekurs for foreldre som har mistet barn.

Skriving har vært god terapi for meg, sier Oda Myklebust, som har deltatt på kurset.

Møt Oda og kursleder Olga Lehmann på webinaret og hør mer om hvordan skriving kan være et godt redskap i møte med og for sørgende.

Robert Neimeyer som er en av verdens fremste sorgeksperter, vil ha en kort introduksjon om sorg og kreative intervensjoner (på engelsk). Han har vært veileder for prosjektet.

Prosjektleder og psykolog Olga Lehmann, som har ledet kursene, vil fortelle om kursets innhold og hvordan de har jobbet med ulike sorgtemaer og vanskelige følelser.

Hun vil også presentere hva forskningen på disse kursene har funnet og vise frem noen teknikker de har brukt (på norsk/engelsk).

Sist, men ikke minst, vil noen av kursdeltakerne dele erfaringer fra kurset og lese noen av sine tekster (på norsk). Det blir også tid til spørsmål og kommentarer, som dere gjerne kan stille på norsk!

Målgruppe: Etterlatte etter barnedød eller andre betydningsfulle tap, likepersoner og fagpersoner som møter mennesker i sorg.


Foredragsholdere

Portrettfoto av Robert Neimeyer

Robert Neimeyer, professor i psykologi ved University of Memphis og leder for Portland Institute for Loss and Transition.

Portrettfoto av Olga Lehmann

Olga Lehmann, psykolog og PhD, Institutt for Psykologisk Rådgivning.

To kursdeltagere

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam og LUB Forskningsfond.  

Påmelding