Følgende prosjekter fikk støtte:

  • Nye kurver for fødselsprogresjon: Langvarig fødsel utgjør en viktig gruppe med risikofødsler i norsk fødselsomsorg, i dette prosjektet skal de se på nye kurver for å vurdere fremgangen i fødselen. Forsker: Aase S. D. Pay, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus (OUS). 100 000 kr.
  • Hjertefunkjson etter asfyksi (oksygenmangel): Dette prosjektet skal se på hvilken rolle redusert hjertefunksjon i nyfødtperioden har for langtidsutfall etter fødselsasfyksi. Forsker Moritz Schneider, Sykehuset i Vestfold. 100 000 kr.
  • Neonatale utfall hos migranter: Svangerskapsutfall- og fødselskomplikasjoner i forhold til mors fødeland. Forsker: Eline S. Vik, Institutt for helse- og omsorgsvitenskap, Høgskolen på Vestlandet/Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. 80 000 kr.
  • Nikotin som nevroprotektivt medikament i perinatal asfyksi: Her vil man undersøke om behandling med nikotin av nyfødte utsatt for perinatal asfyksi (oksygenmangel) , kan bidra til å bevare hjerneceller. En studie på nyfødte griser. Forsker: Karianne B. Vølstad, Pediatrisk forskningsinstitutt, OUS. 70 000 kr.
  • Morkakeprofil og barnets helse: Kan kartleggingen av morkakens reservekapasitet forebygge fosterkomplikasjoner ved å avdekke morkakesvikt før fødselen? Forsker: Silje Lesjø Brattli, Fødeavdelingen ved OUS. 100 000 kr.
  • mtDNA og SIDS: Ser på sammenhengen mellom genetisk predisposisjon knyttet til MtDNA og krybbedød. Forsker: Siri H. Opdal, Avdelding for rettsmedisinske fag og Avdeling for medisinsk biokjemi, OUS. 100 000 kr.
  • Spedbarnsdødelighet i Norge: Prosjektet ser på dødfødsler og spedbarnsdødelighet i Norge i en 10-årsperisode fra 2009 til 2018.

LUBs eget fondsutvalg som består av kvalifiserte forskere innen aktuelle medisinske fagfelt og psykologi, vurderte søknadene og leverte sin innstilling til landsstyret som vedtok bevilgningen. 6 av 9 søkte prosjekter mottok støtte.

LUBs forskningsfond gir støtte til forskning på uventede dødsfall i svangerskapet, i spedbarns- og småbarnsalder og til sorgforskning.

Vi gratulerer mottakerne og ønsker lykke til med forskningen!

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt over 38 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra Landsforeningen uventet barnedøds inntektsbringende arbeid; i hovedsak fra gaver og salg av lodd og kalender.

Tusen takk til alle som har bidratt til at vi også i år kan støtte forskning!

Ønsker du å støtte vårt arbeid for å få mer kunnskap omkring barnedød slik at flere barn kan reddes? Vipps til 10591 / gi en pengegave