Forumet er livssynsåpent og du trenger ikke å være medlem i LUB for å delta.

Logg inn: lubforeldreforum.no

Hvem kan delta?

Foreldreforumet er for alle foreldre som har mistet et barn etter fullgåtte 15. svangerskapsuke. Det er ingen øvre aldersgrense for barnet som døde.

Hvordan bli deltaker i forumet?

Fyll inn skjemaet nederst på siden for å bli deltaker i forumet.

Du må oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer for å sikre at ingen uvedkommende slipper inn og får lese det som skrives på forumet. Brukerkontoen er personlig, og mor og far må ha hver sin konto.

En av administratorene, Vilde von Krogh, Line Schrader eller Trine Giving Kalstad i sekretariatet i LUB, vil gi deg tilgang.

Har du spørsmål angående forumet, ta kontakt på foreldreforum@lub.no.

"Det er mange skjebner der ute, men gjennom foreldreforumet så jeg at livet går videre. Mange må vente i kø på sorggruppe eller psykolog når de mister barn. Da kan nettet være god hjelp på veien.
For meg var det helt avgjørende å få delta i dette fellesskapet fra dag èn etter Kristian døde. "
- Elin K. Hannestad -

Forumregler og moderatorer

Alle brukere av forumet må overholde forumregler og vilkår for bruk av LUB foreldreforum.

Foreldre som selv har mistet barn, er moderatorer på forumet. Moderatorene sørger for at forumet holdes fritt for uønsket aktivitet og at brudd på reglene blir rapportert til administratoren.

Foreldreforumets historie

Da Anita Owren mistet sin lille Odin under fødselen i 2003 tilbrakte Anita mye tid på nettet. Hun lette etter råd og fant mye nyttig informasjon fra foreninger og andre relevante nettsteder om sorg og barnedød. Hun var også på intens jakt etter lignende historier samtidig som hun sterkt ønsket å dele sin egen historie med andre som selv hadde mistet barn. Hun fant historiene, men disse lå åpent og tilgjenglig for alle. Anita Owren savnet et lukket forum der bare likesinnede hadde adgang. Der ikke personlige tapshistorier ble satt på utstilling fordi de hadde nyhetsinteresse, men der tanker, følelser og erfaring kunne deles i respekt og anerkjennelse fra andre foreldre som vet hva det vil si å miste barn.

Slik ble Englesiden til. Et sted for og av foreldre, et sted for erfaringsutveksling og et sted for håp etter tap av barn. Bare måneder senere hadde forumet over hundre brukere og per oktober 2011 teller Englesiden nesten 500 medlemmer. Dette vitner om at Anita Owren traff et behov. Etter åtte år ønsket Anita Owren å overlate forumet til LUB og fra 1. november 2011 overtok LUB forumet.

Ny plattform og nytt navn

Grunnet nedgang i aktiviteten på forumet ble Englesiden vurdert avviklet i 2017, noe som vekket sterke reaksjoner blant brukerne. LUB ønsket derfor å gi Englesiden en ny sjanse, men ønsket å fornye forumet slik at det møtte dagens digitale krav og ble mer brukervennlig. Med støtte fra ExtraStiftelsen ble dette gjort i 2018. Forumet er nå lansert med ny plattform og nytt navn:
LUB foreldreforum – for deg som har mistet barn. Navnebyttet ble nødvendig fordi LUB er en livssynsnøytral organisasjon, noe navnet bør gjenspeile.

Velkommen

Foreldreforumet skal være et lavterskeltilbud til alle som har mistet barn, og som ønsker å møte likesinnede som virkelig kan forstå hvordan dere har det. På samme tid håper vi at forumet kan være til hjelp i en vond sorgprosess. Vi ønsker dere alle velkommen til foreldreforumet og håper dere får stor nytte av det!

Hilsen Landsforeningen uventet barnedød

Meld deg inn i LUB foreldreforum

Hvordan døde barnet?
 
 
 
 
Er du medlem i LUB?
 

Du må ikke være medlem i LUB for å delta i foreldreforumet. Hvis du ønsker å få oppfølging fra LUB, må du enten melde deg inn eller kontakt oss på post@lub.no / 22 54 52 00. Les om LUBs oppfølging av etterlatte foreldre her.