De minste barna sørger også når noen nære dør. Det kan noen ganger være vanskelig å fange opp og forstå små barns sorgreaksjoner. Foreldre og andre voksne rundt barna kan føle seg usikre på når og hvordan de skal snakke med barna. De kan være engstelige for at hendelser rundt et dødsfall kan påvirke barna på en uheldig måte. Hva kan være til hjelp for små barn både på kort og lang sikt i sorgen?

Heftet gir svar på spørsmål som:

  • Hvordan kan vi snakke med små barn om alvorlig sykdom og død?
  • Hvordan uttrykker små barn sorg?
  • Hva er en del av barnets normale utvikling og hva er uttrykk for sorg?
  • Hva gjør vi når barnet ikke har verbalt språk, eller ikke snakker om tapet?
  • Hva bør barnet være med på rundt avskjed og død?
  • Hvordan kan barnehagen møte familier i sorg?

Vi som har laget dette heftet, har lang erfaring med sorgstøtte overfor små barn, deres foreldre og nære nettverk og med barnehageveiledning. Erfaringene vi formidler i heftet, er basert på faglitteratur og intervjuer, observasjoner og samtaler med barn og foreldre i familier der en forelder eller et søsken er død.

Selv om heftet først og fremst handler om sorg ved død, kan det være relevant også ved sorg ved sykdom og andre hendelser.

Heftet i papir

Forside "Når de minste sørger - Om sorg og støtte til barn under seks år". Bilde av to små barn som sitter ved et tjern i skogen.


Når de minste sørger er utgitt i 2014 av Landsforeningen uventet barnedød (LUB) med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Publisering i mobiltilpasset format er også finansiert av ExtraStiftelsen.

Tekst ved pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt, fagsjef i Norsk Sykepleierforbund og 1. lektor Kari Elisabeth Bugge, etterlatt mamma Elin Busch Reitan og Line Schrader prosjektleder i Landsforeningen uventet barnedød (LUB), i samarbeid med en referansegruppe bestående av forsker Jon-Håkon Schultz, barne- og ungdomsfysioterapeut Karen Therese Sulheim Haugstvedt, helsesøster May Hilde Sataslåtten, pedagogisk leder Hilde Kristiansen, psykolog Linda Støylen Holen og fagsjef i LUB Trine Giving Kalstad.

Tusen takk til barna som har bidratt med tegninger til heftet!