Som voksen kan man som regel gjerne delta i gravferden, selv om man ikke tilhører kulturen eller religionen til den som er død. Hvis man ønsker å ha med barn, kan det være fint å ta kontakt med den etterlatte familien på forhånd for å være sikker på at dette er greit.

Muslimske dødsritualer

Det er tradisjon i muslimske land å skjerme barn, og særlig små barn, så mye som mulig når noen dør. Religionen islam er imidlertid ikke til hindrer for barns deltakelse. Det muslimske begravelsesbyrået Al Khidmat i Oslo råder muslimske foreldre til å inkludere barna så mye som mulig i dødsritualene.

Muslimer skal begraves så raskt som mulig, gjerne samme dag som dødsfallet. Dette kan trolig bidra til at barna ofte ikke inkluderes; alt går så fort at de blir litt ”glemt”, og det er lite tid til forberedelser. Et råd kan være å ta bilder av ritualet som barnet kan få se senere.

Ritualet rundt en muslims død og begravelse har fire hoveddeler: Vask av den døde, svøping i hvite lakener, bønn og begravelse. De nærmeste pårørende utfører en rituell vaskeseremoni og svøping av den døde umiddelbart etter dødsfallet. Det er vanlig med syning av den døde på sykehuset. Her får den nære
familien se den døde. La gjerne de små barna være med på dette.

Hvor bønnen/begravelsesseremonien holdes, og hvem som vanligvis er til stede, varierer etter hvilket land den døde har tilhørighet til. Pakistanske muslimer har bønnen i moskeen. Her er det vanlig at både menn, kvinner og barn deltar. Menn og kvinner sitter adskilt. Den døde ligger i åpen kiste foran i moskeen, svøpet i hvitt og med kun ansiktet bart. Dersom det er en gutt/mann som er død, går alle rundt kisten for å se den døde. Dersom den døde er en jente/kvinne, er det kun den helt nærmeste familie, kvinner og jenter som går fram og ser. Det er ikke vanlig med åpen kiste i begravelsene for muslimer uten pakistansk bakgrunn.

Somaliere pleier å holde bønnen ute ved selve graven, ikke i en moské. Det er vanligst at kun menn deltar, men noen ganger er også kvinner og barn med. De står da lenger bak.

Ikke-muslimer kan gjerne delta i muslimsk begravelse. Som ikke-muslim må man stå litt bak. I pakistanske begravelser kan ikke-muslimer også gjerne gå runden opp og se den døde som de andre.

De tre første dagene etter dødsfallet er det åpen sorg hos familien. Da kan venner og kjente komme på besøk for å vise medfølelse. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med familien på forhånd, men man kan gjøre det om man ønsker.

(Kilde: Ghulan Abbas i Al Khidmat begravelsesbyrå)