Landsforeningen uventet barnedød
Ole Fladagersgate 1A
0353 Oslo

Telefon: +47  22 54 52 00
E-post: post@lub.no

Se oversikt over ansatte i LUB

 

Telefon- og kontortid:

Kl 0900-1500.

I uke 51 er telefon- og kontortiden 0900-1400.
Kontoret er julestengt i romjula. Vi har vanlig telefon- og kontortid fra 3. januar.

i