Fagrådet har en rådgivende og kvalitetssikrende funksjon i organisasjonen.