De ivaretar den daglige driften av foreningen som innebærer omfattende informasjonsarbeid vedrørende sorg, forebygging av dødfødsler og krybbedød, organisering av sorgstøttearbeid lokalt og sentralt, koordinering og formidling av forskning, og organisatorisk og økonomisk utviklingsarbeid.

Telefon- og kontortid:

Kl 09.00-15.00

Post- og besøksadresse:

Ole Fladagersgate 1A
0353 Oslo
Tlf: 22 54 52 00
Mobil: 957 33 273 / 951 06 088
E-post: post@lub.no