En betydelig redusert forekomst av krybbedød bidro til at foreningen i 2005 utvidet sitt formål til å gjelde uventet død både i svangerskapet, i sped- og småbarnsalder som foreningens virksomhetsområder. I 2006 byttet foreningen navn til Landsforeningen uventet barnedød (LUB) for å inkludere nye målgrupper.

Samarbeid med forskere og relevante fagmiljøer har stått sentralt helt siden foreningens spede begynnelse. Første fagrådsmøtet ble avholdt i 1987.

Gjennom foreningens forskningsfond har det pr 2021 blitt bevilget over 41 millioner kroner til forskning på krybbedød, uforklart fosterdød og annen uventet barnedød.