Ta kontakt dersom du har en prosjektidé som er relevant for LUB!

Søkere gjennom oss vil få god hjelp og veiledning underveis, både med det praktiske og faglige innspill på selve søknaden. 

Søkerinformasjon fra Stiftelsen Dam finner du her

Les om prosjekter LUB har fått støtte til fra Stiftelsen Dam på dam.no

Ekspress

Ekspress er en søknadsordning for lokale prosjekter med  søknadsbeløp mellom 5000 og 40 000 kr. Søknadene må sendes via et fylkeslag i LUB. Først gjør du en avtale med ditt lokale fylkeslag om å sende inn en søknad, så kontakter du LUB ved Vilde von Krogh for å få opprettet en søknad.

Gjennom denne ordningen kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokale tiltak og prosjekter. Dette kan være for eksempel være yogakurs, møteplasser, familietreff, blomsterbindingskurs eller liknende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Se også: Stiftelsen Dams informasjon om Ekspress

Helse

Gjennom Helse kan det søkes om prosjekter med klart helseformål.

Programmet Helse har ingen søknadsfrist, slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende. Alle søknader får svar maks 45 dager etter at de er sendt inn.

Gjennom programmet Helse kan du søke om mellom 40.000 og 400.000 kroner. Dersom du skal søke om større prosjekter kan du søke gjennom programmet Utvikling.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

For å søke gjennom LUB må du sende et kortfattet sammendrag av prosjektet til LUB ved organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh, post@lub.no, i god tid slik at vi kan vurdere søknaden før vi eventuelt sender den videre. 

Se også: Stiftelsen Dams informasjon om Helse

Utvikling

Programmet Utvikling har én utlysning i året. Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Gjennom Utvikling kan du søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner. 

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsfristen for skisse til Utvikling er 15. november til Stiftelsen Dam. For å søke gjennom LUB må du sende et kortfattet sammendrag av prosjektet til LUB ved organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh, post@lub.no, i god tid slik at vi kan vurdere søknaden før vi eventuelt sender den videre. Søknadsfrist inn til LUB er 1. november.

 

Les mer om Utvikling på Stiftelsen Dams sider.

Forskning

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter. 

For LUB er det aktuelt å ta imot helseforskningssøknader om dødsfall som rammer barn i perinatalperioden, sped- og småbarnsalder. I tillegg imøteser LUB forskning på sorg og sorgstøtte, forskning som ser på utfordringer etterlatte møter på i sitt dagligliv og forskning på helsetjeneste- og omsorgstilbudet til etterlatte.

Programmet har én utlysning i året, som publiseres i november. 

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad, med søknadsfrist til Stiftelsen Dam 15. februar. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn utvidet søknad. 

Om du ønsker å søke midler med LUB som brukerorganisasjon, send en kortfattet prosjektskisse til post@lub.no innen 15. januar.

Du vil få svar relativt raskt om ditt prosjekt er aktuelt for LUB. De som godkjennes får da tilgang til fullstendig søknadsskjema i Damnett.

Se også Stiftelsen Dams informasjon om Forskning

 

LUB er medlem av Stiftelsen Dam som er frivillighetens egen stiftelse. Stiftelsen Dam bidrar til å realisere helseprosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Gjennom LUB kan du søke midler fra Stiftelsen Dams ordninger.

i

Alle prosjekthenvendelser:
Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh, post@lub.no / 22 54 52 05