Ta kontakt dersom du har en prosjektidé som er relevant for LUB!

Søkere gjennom oss vil få god hjelp og veiledning underveis, både med det praktiske og faglige innspill på selve søknaden. 

Søkerinformasjon fra Stiftelsen Dam finner du her

Ekspress

Ekspress er en søknadsordning for lokale prosjekter med maks søknadsbeløp på 30 000 kr. Søknadsfristen for Ekspressprosjekter er 15. mars og 15. september. Søknadene må sendes via et fylkeslag i LUB. Først gjør du en avtale med ditt lokale fylkeslag om å sende inn en søknad, så kontakter du LUB ved Vilde von Krogh (post@lub.no / 22 54 52 05) for å opprette en søkerprofil i Damnett.

Gjennom denne ordningen kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokale tiltak og prosjekter. Dette kan være for eksempel være yogakurs, møteplasser, familietreff, blomsterbindingskurs eller liknende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Du får svar på søknaden to måneder etter søknadsfristen.

Se også: Stiftelsen Dams informasjon om Ekspress

Helse

Søknadsfristen for Helseprosjekter er 15. mars og 15. september til Stiftelsen Dam. For å søke gjennom LUB må du sende et kortfattet sammendrag av prosjektet til LUB ved organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh, post@lub.no, i god tid slik at vi kan vurdere søknaden før vi eventuelt sender den videre. Søknadsfrist inn til LUB er 1. mars / 1. september.

Gjennom Helse kan det søkes om prosjekter med klart helseformål. Prosjekter kan blant annet rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan være innenfor somatisk helse, psykisk helse, bedrede levekår, folkehelse eller andre områder der helse- og omsorgsaspektet er fremtredende.

Du får svar på søknaden din fra Stiftelsen Dam 15. juni / 15. desember.

Se også: Stiftelsen Dams informasjon om Helse

Forskning

Stiftelsen Dam støtter helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. For LUB er det aktuelt å ta imot helseforskningssøknader om dødsfall som rammer barn i perinatalperioden, sped- og småbarnsalder. I tillegg imøteser LUB forskning på sorg og sorgstøtte, forskning som ser på utfordringer etterlatte møter på i sitt dagligliv og forskning på helsetjeneste- og omsorgstilbudet til etterlatte.

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort store endringer i søknadsprosessen, det skal nå først leveres inn en kortfattet prosjektskisse til Stiftelsen Dam, før utvalgte søkere i neste runde inviteres til å sende inn en utvidet søknad. All informasjon om dette finner du her

Frist inn til LUB: 15. januar!

Om du ønsker å søke midler med LUB som brukerorganisasjon, send en kortfattet prosjektskisse til post@lub.no innen 15. januar 2022.

Du vil få svar relativt raskt om ditt prosjekt er aktuelt for LUB. De som godkjennes får da tilgang til fullstendig søknadsskjema i Damnett.

Viktige datoer og frister Stiftelsen Dam:

  • 2. januar: Søknadsskjema åpnes. Kort prosjektskisse som i sin helhet fylles ut i søknadssystemet Damnett.
  • 17. februar: Søknadsfrist.  Det er søkerorganisasjonen som kvalitetssikrer søknad og foretar innsending. 
  • 14. april: Svar på søknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad. 
  • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending. 
  • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling.

Se også Stiftelsen Dams informasjon om Forskning

Utvikling

Ny ordning. Les mer om Utvikling på Stiftelsen Dams sider.

LUB er medlem av Stiftelsen Dam som er frivillighetens egen stiftelse. Stiftelsen Dam bidrar til å realisere helseprosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Gjennom LUB kan du søke midler fra Stiftelsen Dams ordninger.

i

Alle prosjekthenvendelser:
Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh, post@lub.no / 22 54 52 05