Det som gjør LUB til en fantastisk organisasjon, er at man kan møte andre mennesker som har opplevd det aller verste i livet, men som har overlevd og som gir deg et håp om en fremtid.
                                                                                                                     Medlem i LUB

 Sorgstøtte

Alle som opplever å miste et lite barn kan få omsorg, sorgstøtte og fellesskap med andre familier som har lignende tapsopplevelser gjennom LUB.

  • Oppfølging fra LUBs ansatte
  • Kontaktperson - en frivillig å snakke med
  • Sorggruppe
  • Seminarhelg for nylig rammede foreldre
  • Lokale treff og familiesamlinger
  • Tilbud til besteforeldre
  • Sorgstøttemateriell

Fellesskap

Vi ønsker å være et inkluderende og naturlig møtepunkt for alle som har å gjøre med små barns uventede død i Norge, enten barnet døde brått og eller etter sykdom. 

I LUB skal etterlatte føle tilhørighet, bli forstått og få bekreftelse på tanker, følelser og erfaringer knyttet til det å mistet barn. Fellesskapet utvikles gjennom lokale arrangementer, seminarer, landssamlinger, foreningens medlemsblad LUB-magasinet (tidligere kalt «Oss foreldre imellom»).

LUB på Facebook

LUB har egen facebookside.

Fylkeslagene har også egne facebooksider/grupper, finn oversikt på link fylkeslagenes sider.

Foreldreforum

LUB foreldreforum (link) er et lukket nettforum for foreldre som har mistet barn.

Forebygging og forskning

LUB jobber for å forebygge uventet barnedød og komplisert sorg. LUB er pådriver for forskning på dødfødsler, krybbedød, uventet barnedød og sorg blant annet gjennom vårt forskningsfond. Siden 1999 har foreningens viktigste forebyggende tiltak for krybbedød vært Informasjonskampanjen Denne siden opp.

I 2016 startet LUB forebyggingskampanjen Kjenn liv med egen nettside kjennliv.no - for å forebygge dødfødsler. 

Formidling

Formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap har alltid vært sentralt for LUB. Slik har LUB bidratt til at forekomsten av krybbedød er redusert med over 90 prosent siden toppåret i 1989.

Gjennom lub.no, brosjyrer, telefonveiledning og kursvirksomhet (lenke) formidler vi informasjon om forebyggende tiltak til vordende eller nybakte foreldre og helsepersonell. De samme kanalene brukes for å gi råd og informasjon om sorg og sorgstøtte.

Se vårt informasjonsmateriell her.

Vedtekter

Vedtekter for Landsforeningen uventet barnedød (JPG, 104KB) (sist endre på landsmøtet 7. april 2018)

Verdigrunnlag

Vårt mål er at all vår virksomhet skal gjenspeiles i og motiveres av foreningens verdigrunnlag:

Engasjert, omsorgsfull, troverdig og romslig.

Vi er en livsynsåpen og politisk nøytral forening.