I perioden mellom landsmøtene er representantskapet foreningens høyeste myndighet. Representantskapet samles til årsmøte en gang i året.

Landsstyret er foreningens høyeste ledelse mellom landsmøtene, årsmøtene og eventuelle andre møter i representantskapet. Landsstyret består av familiemedlemmer som kommer fra forskjellige deler av landet.

Vedtekter for LUB, vedtatt 2022 (PDF, 441KB)

Det lokale sorgstøtte og informasjonsarbeidet drives av LUBs fylkeslag. Se Organisasjonshåndboka for nyttig informasjon til dem som driver lokalt styrearbeid.