Foreningen har et eget forskningsfond med årlige utdelinger. Søknader om midler til forskning vurderes av et fondsutvalg bestående av kvalifiserte forskere og en foreldrerepresentant.