• Syng gjerne gjennom sanger og les gjennom for eksempel bønner på forhånd. Dersom foreldre ikke orker å gjøre det selv, kan en trygg person i barnehagen involveres.
 • Snakk om og vis ved hjelp av tegninger og bilder hva som skal skje.
 • Kanskje kan barna få være med på å bestemme en sang som skal synges, for eksempel en sang de pleide å synge sammen med den døde.
 • Det er godt om barna får være i kirken/seremonirommet og se kisten, før de andre deltakerne.
 • Barna kan gjerne hjelpe til med å gjøre i stand rommet til seremonien. De helt små barna kan få hjelp av en voksen. De kan plassere blomster, tenne lys og dekorere kisten, kanskje de vil feste tegninger de har tegnet eller noe annet de ønsker (perler, steiner, klistremerker etc). Noen barn får også tegne/male direkte på kisten, da vanligvis før kisten plasseres i kirken.
   

Det kan være lurt å tilrettelegge for barns deltakelse
i seremonien:

 • La det gjerne være rom for at barna kan bevege seg litt.
 • Seremonilederen/presten kan godt si noe rettet mot barna, og tydeliggjøre at det er greit at barna er synlige og litt urolige.
 • Et kosedyr, en smokk eller noe annet som roer barnet, bør være tilgjengelig.
 • Det kan være fint for barna å få være med på å bære kisten ut av kirken/seremonirommet. De kan for eksempel holde håndtaket bak på kisten, hvor det uansett ikke er noe vekt.
   

Minnesamvær

Det er fint å legge til rette for lek og aktiviteter under minnesamværet, lag for eksempel i stand et lekehjørne med tegnesaker og leker. En trygg voksen bør være nær og tilgjengelig hele tiden. Det er stressreduserende for mange barn at det skapes rom for en pause med fysisk aktivitet.

Kirkegård og kirke
Foto: Lillian Andersen