Heftene kan bestilles i vår butikk. Alle er gratis, kun porto og administrasjonkostnader belastes. 

Forside "Når et lite barn dør - i morsliv, ved fødselen eller i sine første leveår". Malt illustrasjon av konturene av en liten gutt.

Forside "Gravferdsveiledning - for foreldre som har mistet et lite barn". Bilde av et par som står lent inntil hverandre på en brygge og ser utover sjøen.

Forside "Parforhold og sorg ved tap av bar". Tegnet illustrasjon av et bar som sitter ved ved siden av hverandre.

Presentasjonsbrosjyre - forside

Forside brosjyre "Bli kjent med sparkene" - bilde av gravid kvinne som holder seg på magen

Forside brosjyre Trygt sovemiljø for spedbarnet

 

Forside "Når de minste sørger - Om sorg og støtte til barn under seks år". Bilde av to små barn som sitter ved et tjern i skogen.

Forside "Skolebarn og sorg". Maleri laget av et barn.

Forside ungdomogsorg.no mobil
ungdomogsorg.no (hefte erstattet med nettside)

 

Forside "Søskenfortellinger". Bilde av liten jente som holder et stort steinhjerte

Forside Den doble dorgen - Besteforeldres sorg når et barnebarn dør.

Forside - Nytt svangerskap etter tap av barn. Malt illustrasjon av en uro

 

Forside "Når sorgen rammer en av dine ansatte". Bilde av dame som står lent inntil et tre ved gjennom en løvskog i høstfarger

Forside "Plutselige dødsfall. Hvordan kan du hjelpe?" Malt illustrasjon av flere mennesker som står sammen

Forside "Lekesamtale - Et nyttig verktøy i møte med barn i sorg". Bilde av barnehender som holder to legofigurer.

 

Forside brosjyre Safe sleep for babies

 

Front page "When a small child dies" - paining of the contour of a little boy

Front page "Relationships and grieving after the loss of a child" - drawn illustration of a grieving couple

Front page booklet: A funeral for your child