• Aksepter dine egne sorgreaksjoner, og ikke skyv dem bort. Gi deg selv tid og rom til å sørge
 • Vær åpen om det som har skjedd og del dine behov med dem du ønsker å involvere og få støtte fra
 • Vær tilgjengelig for støtte og hjelp fra mennesker rundt deg. Vær tydelig på hva som oppleves som støttende og hva som ikke er til hjelp
 • Forsøk å opprettholde hverdagslige rutiner, dette skaper trygghet og struktur i hverdagen og er viktig for både barn og voksne
 • Å arbeide gir ofte en «pause» i sorgen. Ta raskt kontakt med din arbeidsplass, og prøv å ikke vente for lenge med å returnere til jobb. Hvor tidlig avhenger av type jobb og støtten og forståelsen du møter der
 • Ta gjerne kontakt med andre med lignende erfaringer. Likepersonstøtte gir håp og rom for gjenkjennelse og du opplever deg mindre alene
 • Jobb med å finne balansen mellom å ”gå nær” sorgen (minnes og konfrontere) og å gjøre ting som tar tankene vekk fra sorgen og smerten (få pauser, lage «friminutt»)
 • Gode selvhjelpsteknikker kan redusere grubling og bekymring, bedre søvn, og dempe påtrengende tanker og bilder. Da er det lettere å mestre hverdagen 
 • Mange er overrasket over hvor fysisk sorg er. Pass på å være i noe fysisk aktivitet og sikre deg at du får frisk luft og dagslys. Det gir energi og bedre søvn
 • Dersom du har andre barn, anerkjenn deres behov for å sørge, men pass på at dere gjør hyggelige ting sammen
 • Opplever du at du står fast, sliter med vonde bilder, tanker eller mareritt slik at dette går ut over hverdagslige gjøremål over tid, bør du søke hjelp
 • Dersom familiens dynamikk og kommunikasjonsmåter er sterkt endret, finnes det hjelp for dette (f.eks via familievernkontor)

Basert på arbeider av Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Flyer til bestilling m Gode råd til deg som sørgerDisse rådene kan bestilles på ark som egner seg til utdeling. Bestill i butikken.

Last ned arket her. (PDF, 215KB)