Mange undersøkelser har vist at det er store forskjeller mellom menn og kvinner i måten å oppleve og forholde seg til sorg på. Dette gjelder både hvordan følelser uttrykkes, hva som opptar dem tankemessig og hva de gjør for å mestre sorgen. Kvinner viser i hovedtrekk mer intense og vedvarende følelsesmessige sorgreaksjoner enn menn. De opplever mer angst og depresjon, føler mer tristhet, har flere vonde tanker og de sliter oftere med kroppslige plager og søvnforstyrrelser enn menn (3,4,5). Kvinner viser en større tendens enn menn til å uttrykke og snakke om sine følelser og tanker, og også til å skrive eller lese om sorg (6). 

Undersøkelser har vist at menns håndtering av følelser etter tap av barn er forskjellig fra kvinners (7). Mange menn gråter bare alene eller med sin partner, mens de holder følelsene tilbake i møte med andre (8,9). Noen menn sier at de gråter inni seg, uten tårer og ytre utrykk. Det virker som om menn i større grad har behov for å fortelle hva som skjedde, snarere enn å uttrykke hvordan det opplevdes. Menn som åpner opp for samtale om følelser, gjør ofte det i forhold til en, eller få nære relasjoner. Kvinner derimot kan ha mange de deler sine følelser og tanker med. 

Menn viser en større tendens enn kvinner til å engasjere seg i arbeid eller fysiske aktiviteter. I den første tiden etter et dødsfall tar mange menn i større grad ansvar for økonomien og for at hverdagen skal fungere, slik at partneren skal kunne sørge på sin måte. Flere menn enn kvinner kan stenge av sine følelser ved å engasjere seg i andre ting. Flere er mer opptatte av å få informasjon og finne løsninger på situasjonen de er i. De søker oftere enn kvinner konkrete råd om hva de skal gjøre, mens kvinner i større grad ønsker noen som lytter til dem. Det virker som om kvinner i større grad uttrykker og bearbeider sorg gjennom direkte å gi uttrykk for følelser og tanker, mens menn oftere uttrykker sorg gjennom aktiviteter og handlinger. Menn synes i større grad enn kvinner å håndtere følelser alene, uten å dele dem med andre. Undersøkelser viser at menn oftere enn kvinner har et økt alkoholforbruk etter tap av barn (10). Alkoholbruk representerer en måte å dempe smerte og stress på. Kvinner bruker i større grad medikamenter fremfor alkohol for å dempe angst eller for å få hjelp til å sove.