Referanser

 1. Christoffersen og Teigen 2007: Helsevesenet ved dødfødsel. Foreldres opplevelse og bruk av det norske helsevesenet før, under og etter en dødfødsel. Oslo School of Management/ Landsforeningen uventet barnedød
 2. Dyregrov, A. (2007). Nærhet og seksualitet etter et barns dødsfall. Rapport. Senter for Krisepsykologi AS, Bergen.
 3. Dyregrov, A. og Mathiesen, S.B. (1987). Similarities and differences in mothers’ and fathers’ grief following the death of an infant. Scandinavian Journal of Psychology, 28, 1-15.
 4. Vance J., Boyle F., Najman J. og Thearle J.(1995). Gender differences in parental psychological distress following perinatal death and sudden infant death syndrome. British Journal of Psychiatry, 167:806-11.
 5. Thuen, F. og Schlytter, J. E. (1996). Sudden Infant Death Syndrome. Long-term reactions among mothers and fathers.Psychology, Health and Medicine, 1, 259-271.
 6. Dyregrov, A. (1997). Family recovery from grief and trauma. Paper presented at “Trauma, Grief and Growth – finding a path to healing”. A joint conference of NALAG, ACISA and ASTSS. Australia, may 1997. 
 7. Eriksen, H. og Lynau, K. (1998). Barnet vi mistet ble skapt på denne måten. Tidsskriftet Sykepleien nr 18, 1998, s. 54-58
 8. Schwab, R. (1992). Effects of a child’s death on the maritalrelationship: A preliminary study. Death studies, 16, 141-154.
 9. Schwab, R. (1990) Paternal and maternal coping with the death of a child. Death studies, 14, 407-422.
 10. Vance, J., Foster,W., Najman, J., Thearle, J., Embleton, G. og Boyle, F.(1993). Parental responses to different types of infant death. Bereavement Care, 12, 18-21.
 11. Sandvik, O. (2002). Menn og sorg. Rapport. Landsforeningen til støtte ved krybbedød.
 12. Munthe-Kaas, B. og Lynau, K. (2000). Nytt svangerskap etter tap av barn. Vi som har et barn for lite.

 

Hvor kan par i sorg søke hjelp?

I tillegg til helsevesenet, famillievernkontorer, kirken med flere, er det flere frivillige organisasjoner som kan gi hjelp og støtte til foreldre som mister barn. Her er en oversikt over noen av disse: 

Landsforeningen uventet barnedød, www.lub.no

Foreningen  ”Vi som har et barn for lite”, www.etbarnforlite.no

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, www.levenorge.no

Foreningen for hjertesyke barn, www.ffhb.no

Kreftforeningen, www.kreft.no

Relevante brosjyrer og informasjonshefter fra Landsforeningen uventet barnedød

 • Gravferdsveiledningen – for foreldre som har mistet et lite barn
 • Når et lite barn dør - i mors liv, ved fødselen eller i sine første leveår 
 • Kjære besteforeldre
 • Plutselige dødsfall – hvordan kan du hjelpe?
 • Nytt svangerskap ved tap av barn
 • Når barnet dør – en brosjyre for helsestasjonen
 • Små barns sorg – informasjon og veiledning til foreldre
 • Skolebarn og sorg
 • Ungdom og sorg
 • Når sorgen rammer en av dine ansatte
 • DVD: Samtale om sorg ved tap av barn 
 • Landsforeningen uventet barnedød – en presentsajon
 • Våre sorgstøttebrosjyrer – en oversikt

Se også www.lub.no for en oppdatert oversikt over brosjyrer og litteratur