Dersom sørgende ikke får informasjon om at det er vanlig at sorgen influerer på seksuallivet, kan par som opplever problemer i seksuallivet trekke slutningen at de har fått et seksuelt problem i tillegg til alt annet, og at de er på vei til å gli fra hverandre. I og med at seksualitet er et tema som sjelden blir berørt, vil mange tro at de er alene med disse vanskelighetene. Informasjon om temaet kan gi innsikt. Det kan gjøre det lettere å forstå hverandre og å akseptere forskjeller i hvordan en takler sorgen og seksualiteten. Selv om seksualiteten for noen kan se ut til å fungere som sorgventil, betyr det selvfølgelig ikke at den av partene som ikke vil eller kan, skal føle seg tvunget til å stille opp seksuelt før han eller hun føler seg klar for det. Men med kunnskap om at det er vanlig at sorg influerer på seksuallivet, kan en bedre forstå og akseptere partnerens og egen handlemåte. 

Mange par kan ha nytte av å prate med en som står utenfor og som de stoler på. Man bør oppsøke faghjelp dersom det over tid blir for vanskelig. De fleste par erfarer at det som er avgjørende for å finne ny nærhet i forholdet, er det gode samspillet, at de snakker godt sammen og tar vare på hverandre. Hvis paret opplever at seksualiteten blir vanskelig og den forsegles med taushet, kan det bli vanskelig å åpne opp igjen. Derfor er det viktig å opprettholde åpenhet rundt seksualiteten. Følgende spørsmål, til ettertanke og samtale, kan bidra til det: 

  • Hvordan synes du seksualiteten fungerer nå i forhold til før dere mistet barnet? 
  • Hva har forandret seg? 
  • Hva tror du kan være årsaken til det?
  • Hvordan ønsker du at seksualiteten skulle fungere? 
  • Hva tror du skal til for å få det slik du ønsker? 
  • Hva kan du gjøre for å få det slik du ønsker? 
  • Hva mener du partneren din kan gjøre? 
  • Er mental nærhet forutsetning for et godt seksualliv eller kan seksualiteten kompensere for manglende mental nærhet? 
  • Dersom det er selve samleiet som er vanskelig, kan det finnes alternative løsninger? Kan dere sette tidsfrister, ”frirom”, uten samleie? 

Kanskje kan paret finne alternative løsninger hvis seksuallivet har låst seg. En tid med seksualitet uten samleie, med fysisk nærhet og utforskning av egen og partnerens kropp. Noen trenger å bli kjent med seg selv og hverandre på nytt. Det kan være lettere å akseptere et opphold i seksualiteten når en vet at det er et vanlig fenomen i en sorgprosess og at det går over. Paret må være seg bevisst at de har lov til å glede seg over det de er i stand til å glede seg over – selv om de er grunnleggende triste. Gråt og latter kan gå hånd i hånd. De har lov til å være kjærester midt i sorgen.