At sorg tar tid er noe de fleste etterlatte har fått erfare. Mange opplever sterk sorg i lang tid og lenge etter at omgivelsene forventer at de har lagt den bak seg. Dette kan gi en følelse av ensomhet og at de ikke lever opp til forventningene fra andre. At sorgprosessen tar tid innebærer også at opplevelsen og uttrykkene for sorg varierer ettersom tiden går. 

I den første tiden etter dødsfallet, i dagene fram til begravelsen, opplever mange foreldre situasjonen som kaotisk og forvirrende. Det utenkelige har skjedd, alt er nytt og de må forholde seg til oppgaver de ikke var forberedt på. Mange foreldrepar opplever i denne perioden at de har stor grad av felles opplevelse av sorgen. De to opplever kanskje stor nærhet sammen, og at de på mange måter reagerer likt i forhold til det som har skjedd. De finner kanskje mye trøst og støtte i den andres måter å reagere på. I denne perioden er sorgreaksjonene i stor grad knyttet til det som skjedde og hvordan det skjedde. Dette er spørsmål som de begge ofte har stort behov for å snakke om og som det er lett å enes om. Senere i sorgforløpet kan foreldrene oppleve at de har ulike behov for å snakke om det som skjedde. Tankene, følelsene og opplevelsene blir mer individuelle. Dette kan gjøre det vanskeligere for dem å møte den andres behov. 

Sorg tar vanligvis vesentlig lengre tid enn både de sørgende selv og omgivelsene forventer. De sørgende kan bli engstelige for å slite ut slektninger og venner med sin stadig gjentagende opptatthet av barnet de mistet og av egne tanker og følelser knyttet til tapet. Omgivelsene på sin side forventer ofte at foreldrene skal gjenoppta sitt vanlige liv langt tidligere enn det som kjennes naturlig for dem. Dette kan skape uheldige forventninger og vanskelige forhold mellom de sørgende foreldrene og omgivelsene. Det kan oppleves svært sårende om omgivelsene ikke viser forståelse for at sorgen over barnet ikke gjør det mulig å gå videre i livet slik andre forventer. Noen føler at de må leve opp til forventningene de merker og blir utmattet av dette. Andre vil oppleve at relasjonen og kontakten til viktige støttespillere blir svært vanskelig og i verste fall bli brutt, noe som kan oppleves som et nytt tap.