• Vis at du bryr deg - det viktigste er ikke hva du sier, men at du tør å ta kontakt, lytter og tåler sorgen og smerten
  • Ta aktivt og tidlig kontakt, det varmer med oppmerksomhet
  • Stimuler til sosial aktivitet, respekter at den sørgende tar pauser i sorgen og kan more seg og le uten at dette betyr at sorgen er over
  • Det er normalt å kjenne seg maktesløs. Spør den etterlatte om hva du kan gjøre som er til hjelp og støtte – dette varierer over tid og avhenger av relasjoner
  • Bruk den dødes navn i samtaler der det er naturlig
  • Vis respekt for store variasjoner i sorgreaksjoner og måter å uttrykke sorg på
  • Tål å bli avvist - sterk sorg kan gjøre sørgende irrasjonelle og irritable. Ta ikke dette personlig, men ta kontakt igjen om en stund og tilby din støtte
  • Vær oppmerksom på andre barn i familien
  • Ikke trekk deg tilbake fra de sørgende
  • Reaksjoner kan komme uventet og overraskende. Si at dette er greit og du gjerne lytter dersom de vil snakke. La de etterlatte styre hvor mye de vil snakke
  • Bry deg over tid. Sorg tar tid, savnet av barnet vil alltid være der. Vis at du husker på barnet.

Les mer her på lub.no og i boken «Sosial nettverksstøtte ved brå død» av Kari Dyregrov og Atle Dyregrov

Gode råd til deg som vil hjelpe - 11 råd på et ark Disse rådene kan bestilles på tykt ark som egner seg til utdeling: Bestill ark i butikken.

Last ned arket med råd her. (PDF, 259KB)